Pro koho je program určen?

Program je určen pro jednotlivce nebo týmy převážně od kategorie U12 a výše s cílem získat cílený pohled na konkrétní oblasti kondiční připravenosti nebo komplexní pohled na celkovou kondiční připravenost hráče ledního hokeje. Program dle dohody může obsahovat jednotlivé zhodnocení, výběr využití nebo všechny zhodnocení z následujících posouzení: úroveň obecné a speciální kondiční připravenosti, úroveň techniky bruslení, úroveň kloubní mobility a stability a úroveň antropometrických ukazatelů. Zároveň program obsahuje 1 až 3 tréninky během kterých se hráči adaptují na bruslení na trenažéru tak, aby byly výsledky diagnostiky objektivní (v případě, že hráči ještě neabsolvovali tréninky na trenažéru a budou realizovány testy StridePower, Powergy nebo Wingate na HST). 

POPIS PROGRAMU

  • počet a zaměření diagnostických vstupů je určen dle dohody s hráčem / týmem
  • program je vytvořen tak, abychom získali požadované údaje, které chceme diagnostikou získat, a které pomohou hráčům / týmu připravit vhodný tréninkový plán

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Na základě zhodnocení bude realizována konzultace s hráči, kde bude hráčům prezentována jejich celková pohybová připravenost a následně jim bude prezentována možnost vytvoření tréninkového plánu.