Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče převážně od kategorie U15 a výše, kteří potřebují zlepšit speciální kondiční připravenost. Program může být zaměřen na rozvoj výbušnosti nebo vytrvalosti podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program obsahuje bruslařské cvičení s možností implementování střelby a stickhandling a podpůrné off-ice cvičení zaměřené na vhodné zapracování před programem na trenažéru. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení

POPIS PROGRAMU

  • 1x testování KKS vstupné
  • 1x testování speciální výkonnosti na HST vstupné
  • 1x prezentace výsledků
  • 10x tréninky na trenažéru
  • 10x trénink off-ice
  • 1x testování KKS výstupní
  • 1x testování speciální výkonnosti na HST výstupní
  • 1x prezentace výsledků

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení bude hráčům prezentována jejich aktuální speciální připravenost a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.